"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

Учители

 

  заместник директор

Лиляна Генова Андреева

 

прогимназиални учители:

Васил Петков Марков

преподавател по Български език и литература


Людмила Христова Велчева

преподавател по математика и физика


Татяна Анатолиева Димитрова

преподавател по Биология, химия и ИТ


Галина  Цветанова Вълкова

преподавател по английски език


Веселин Венциславов Георгиев

преподавател по История и География


Веселка Иванова Грозева

преподавател по Физическо възпитание и спорт, музика

 

начални учители:

 

Даниела Миткова Петрова 


Силви Илянова Цветанова 


Ивалина Банова Генова


Боянка Цветанова Христова

 

учители ЦДО:

 

Мария Павлинов Иванова

Валентин Петров Върбанов

  Илияна Георгиева Ненковска

 

 

ресурсен учител:

Тошко Александров Тодоров

  
Ikegdkd


 

Учителят…Той горд е. И изстрадал.
С ум, сила, вяра и сърце дарен.
И не защото е учител станал.
Защото за учител е роден.
(От ученическото творчество...)

Начало За нас Учители