"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

Иновативно училище с решение №601 на МС от 17.08.2022г. 

 

 

                                                                         

Съгласно решение №601 от 17.08.2022 г. на Министерския съвет, ОУ „Христо Ботев“ село Чомаковци е включено в списъка на Иновативните училища в РБ за учебната 2022/2023 г. Иновацията ще се прилага от първи до четвърти клас под ръководството на Боянка Цветанова Христова-начален учител и класен ръководител на първи клас през настоящата учебна година. Целта на въвеждането на новия учебен предмет „Дигитална математика“ в първи клас е: 1. Повишаване на постиженията по математика. 2. Повишаване на мотивацията за учене. 3. Получаване на удовлетворение от ученето. 4. Прилагане на изследователски подход в обучителния процес. 5. Превръщане на учебния процес в творчески. 6. Използване на множество електронни ресурси. 7. Ръководителят ще придобие практически опит за работа в интерактивна обучителна среда. Иновацията ще се прилага от първи до четвърти клас, като учениците ще развият своето творческо и аналитично мислене, ще се научат да решават стандартни и нестандартни математически задачи, като използват компютъра. В четвърти клас всеки ученик ще разработи и представи собствен проект, който ще реализира с инструментите на Дигиталната математика. Искаме да внедрим иновационната обучителна система, защото тя е гъвкава и мотивираща. Провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех. Училището ще се наложи като иновативен обучителен център в региона. 

 

 

 

                                                Добре дошли                                                      

 в официалния сайт на Основно  училище "Христо Ботев "

      с. Чомаковци, общ. Червен Бряг, обл. Плевен

 


Тук ще намерите актуална и полезна информация за обучението в училището, както и за всички минали и предстоящи събития в него.

ОУ ”Христо Ботев” е конкурентноспособно училище, способно да възпитава у учениците общочовешки добродетели, да формира личности с висока култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.От учебната 2022-2023г.ОУ "Христо Боев" е в списъка на Иновативните училища с решение №601 на МС от 17.08.2022г.

Днес в него се обучават ученици от: с. Чомаковци, с. Девенци, с. Лепица ,с. Сухаче и с.Еница. Пътуващите ученици ползват безплатен транспорт.

В училището работят учители с висше образование и с доказан професионален опит.

Вярваме, че виртуалният контакт с нас ще Ви бъде приятен и полезен!

<iframe src="https://ucha.se/badge.php?badge=small-transp" width="260" height="440" style="border:none;"></iframe>

ВАКАНЦИИ

за учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  – 05.02.2024 г. междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
 

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024г. – I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:


29.05.2024г. –  І – III клас (14 учебни седмици )
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Външно оценяване ІV клас

Български език и литература - 27 май 2024 г.

Математика - 28 май 2024 г. 

 

Външно оценяване VII клас

17.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2024 г. – НВО по математика

 

Начало