"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

Методични обединения

1.1        Методическо обединение - учители от начален етап,учители ЦДО-начален етап.

1.2        Методическо обединение -учители по учебни предмети V-VІІклас,учители ЦДО- V-VII 

 
Начало Методически обединения