"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци
Обществен съвет

Представител на общината

Със заповед № РД-09-674/24.11.2016 г. на кмета на община Ч. бряг инж. Данаил Вълов за представител на общината в качеството й на финансиращ орган в Обществения съвет на ОУ „Христо Ботев“ с. Чомаковци е определена г-жа Десислава Белчева – директор ДХД.

В случай на отсъствие, отпуск, невъзможност за явяване, за резервен член е определена инж. Евгения Николова – началник ОП.

 

 
 

Създаване на Обществен съвет към училището

На 30.06.2016 г. в ОУ “Христо Ботев“ с. Чомаковци се проведе общо събрание за учредяване на Обществен съвет към училището на основание чл. 270 ЗПУО. Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 

продължава>

 
 
Начало Обществен съвет