"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

За училището

Нашето училище е основно и обучава ученици от І до VІІ клас. През настоящата 2022-2023 учебна година в него се обучават 95 учeници. Приемат се и деца със специални образователни потребности (СОП), за които се грижи ресурсен учител. Осигурена е целодневна организация на учебния ден,като за нуждите на учениците са сформирани три сборни групи I-II,III-IV и V - VІІ клас.
Училището се развива и предлага на своите ученици съвременна и качествена учебна подготовка. Завършилите ОУ "Христо Ботев" продължават успешно своето образование след VII клас.

Мисия на училището

Възпитание и обучение съгласно държавните образователни стандарти, в духа на демократическите ценности,свързване на учебната работа с изискванията на гражданското общество, адекватно ориентиране и толерантност в динамично променящия се свят, изграждане на отговорно поведение и участие в училищния и обществения живот. Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ "Христо Ботев", с. Чомаковци като съвременно училище, способно да предостави на учениците пълноценни условия за обучение и развитие, да формира у тях национални и общочовешки добродетели при подготовката им за реализация в обществото. Училището се стреми да утвърди младия човек като гражданин на България и света, като формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 

 

 

Начало За училището