"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

 

Добре дошли
в официалния сайт на Основно училище "Христо Ботев"
с. Чомаковци, общ. Червен Бряг, обл. Плевен


Тук ще намерите актуална и полезна информация за обучението в училището, както и за всички минали и предстоящи събития в него.

ОУ ”Христо Ботев” е конкурентноспособно училище, способно да възпитава у учениците общочовешки добродетели, да формира личности с висока култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

Днес в него се обучават ученици от: с. Чомаковци, с. Девенци, с. Лепица и с. Сухаче. Пътуващите ученици ползват безплатен транспорт.

В училището работят учители с висше образование и с доказан професионален опит.

Вярваме, че виртуалният контакт с нас ще ви бъде приятен и полезен!

ВАКАНЦИИ

за учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.  – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:


31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици) 

Външно оценяване ІV клас

Български език и литература - 10 май 2019 г.

Математика - 13 май 2019 г. 

Човекът и обществото - 15 май 2019 г.

Човекът и природата - 16 май 2019 г.

Външно оценяване VII клас

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по математика

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало