"Вярвам в единната обща сила на човешкия род,
за да твори добро.
"  - Христо Ботев

Developed by JoomVision.com

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

ОУ Христо Ботев с. Чомаковци ОУ Христо Ботев с. Чомаковци

 

Добре дошли
в официалния сайт на Основно училище "Христо Ботев"
с. Чомаковци, общ. Червен Бряг, обл. Плевен

 


Тук ще намерите актуална и полезна информация за обучението в училището, както и за всички минали и предстоящи събития в него.

ОУ ”Христо Ботев” е конкурентноспособно училище, способно да възпитава у учениците общочовешки добродетели, да формира личности с висока култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

Днес в него се обучават ученици от: с. Чомаковци, с. Девенци, с. Лепица ,с. Сухаче и с.Еница. Пътуващите ученици ползват безплатен транспорт.

В училището работят учители с висше образование и с доказан професионален опит.

Вярваме, че виртуалният контакт с нас ще Ви бъде приятен и полезен!

ВАКАНЦИИ

за учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
 

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021г. – I - VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:


31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Външно оценяване ІV клас

Български език и литература - 27 май 2021 г.

Математика - 28 май 2021 г. 

 

Външно оценяване VII клас

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ

18.06.2021 г. – НВО по математика

 

Начало